Scientificcoin is a sponsor of BlockShow Asia 2018, organized in an official partnership with Singapore University of Social Sciences.
We are pleased to invite you to the BlockShow, which will be held in SINGAPORE, ON NOVEMBER 27 - DECEMBER 1.
 
HEALTH MONITOR -
INOVATIVNÍ DIAGNOSTIKA
ÚVOD

Health Monitor je založen na principu emisní spektroskopie ve viditelném rozsahu vlnových délek záření výboje. Tento princip nijak neovlivňuje životní prostředí ani živé bytosti. Zařízení nemusí mít lékařskou certifikaci a má širokou škálu využití.

Snímač je necitlivý na přítomnost vodní páry (například ve vydechovaném vzduchu). Má vysokou spektrální a senzorovou selektivitu, která umožňuje pokrytí mnoha jedovatých a toxických nečistot ve vzduchu. Kromě toho spektrální rozsah pokrývá téměř všechny biomarkery ve vydechovaném vzduchu, které jsou mimořádně zajímavé pro lékařské aplikace.

Interview with S.N. Atutov
Health Monitor - the world's first device for non invasive diagnosis of lung cancer, stomach ulcers and diabetes
Měřící systémy pro stanovení kvalitativní a kvantitativní koncentrace tras atomů a molekul v atmosférickém ovzduší jsou důležité pro širokou škálu lidských činností:
Ekologie a enviromentální ochrana: sledování a kontrola znečištění atmosféry
Chemicko-technologické postupy spojené s používáním nebo produkcí plynů
Veřejná bezpečnost: včasná detekce výbušných nebo nebezpečných substancí na místech s vysokou koncentrací lidí (nádraží, letiště aj.)
Forenzní věda
Medicína
Neomezený počet analýz umožňuje použití HM jako prodejního automatu (v supermarketech, letištích, nadražích atd.). Po rozšíření databáze následuje aktualizace softwaru. Zařízení nepotřebuje vylepšování díky jeho všestrannosti.
Nyní je známo, že normální výdech osoby je komplexní směs asi 600 těkavých sloučenin. Proto existuje již mnoho dat potvrzujících vztah četných plynných sloučenin s některými patologickými procesy v lidském těle a možnost jejich použití jako biomarkerů pro diagnostiku onemocnění. Existující zařízení mají řadu nevýhod: jsou vysoce specializované a pracují s jednou nebo více zkoušenými látkami jejichž vlastnosti jsou podobné. Kromě toho jsou technologie na jejich výrobu velmi drahé a obtížně se vyrábí, stejně tak jsou obtížné a nepohodlné za provozu. Všechny tyto nevýhody omezují jejich praktické využití a masovou realizaci.
Výsledkem každé analýzy je spektrum konkrétního plynu
Každé spektrum je unikátní a lehce rozpoznatelné. Za použití této metody byla nashromážděna následující spektra plynů:
Acetone (propanone), Ammonia, Argon, Butylamine, Carbon dioxide, Carbon tetrachloride, Nitrogen, Oxygen, Ethanol (ethyl alcohol), Helium, Hydrogen peroxide, Isobutane (methylpropane), Isopropanol (isopropyl alcohol), Mercury, Methane, Methanol (methyl alcohol), Nitric Oxide, Radon, Toluene, Xenon

Množství analyzovaných plynů zařízením není omezeno, v současné době probíhají práce na registraci nových spekter s jejich přidáním do databáze.
Muller Ekaterina
Atutov Sergey
Kontaktní Informace
Obchodní ředitel TEPLO-EXPORT s.r.o.
Tvůrce Health Monitoru Ph.D. na helium-neonové, laserové a magnetické pole
Maxim Dvedenidov
Generální Ředitel TEPLO-EXPORT s.r.o.
Olga Serbinenko
Finanční Ředitel TEPLO-EXPORT s.r.o.
Mauro Biasolo
Kontaktní Osoba
Práce Health Monitoru je založena na emisní spektroskopii ve viditelném rozsahu vlnových délek záření výboje. Použití ultra vysokého vakua nebo kryogenní teploty se nevyžaduje. Snímač je lhostejný k přítomnosti vodních par ve vydechovaném vzduchu a má vysokou spektrální selektivitu.

Health Monitor je elektrické příslušenství, které se používá se jmenovitým napětím stejnosměrného proudu 12 V (včetně). V případě selhání přístroje je napětí (za předpokladu, že je obvod poškozen) vynásobeno měřeným proudem (který má proudit obvodem s možným poškozením) nejvýše 15 voltů.

Monitor je konstruován z netoxických materiálů bez ionizačního záření. Zařízení je izolováno bez dopadu na životní prostředí, stejně jako na životně důležité činnosti jakéhokoliv organismu.

Využití zařízení ke zjištění výbušných a jedovatých materiálů je možné, jakmile dojde k vylepšení programu Health Monitor. V dnešní době je zařízení konstrukčně určeno k použití pro poměrně malý přívod vzduchu. Pokud jde o ostatní parametry, zařízení se hodí do všech druhů vzdušného prostředí díky výše uvedeným vlastnostem.
Přítomnost určitého množství plynů ve vydechovaném vzduchu je ukazatelem a neposkytuje úplnou náhradu za jakýkoli invazivní průzkum pod dohledem lékaře. Pokud je to nutné, je potřeba se obrátit na lékaře s výsledky lékařských testů.

Diagnóza hladiny cukru v krvi má zanedbatelnou nepřesnost, ačkoli se jeví jako přesnější indikátor oproti kapilární krvi.

Patent pro tento výrobek byl registrován v Ruské Federaci. «METODA MONITOROVÁN NÍZKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ACETONEM VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU A ZAŘÍZENÍ PRO JEJÍ VYKONÁVÁNÍ» RU 2597943 (C1) 2015-07-15

STÁHNOUT PATENT EN
STÁHNOUT PATENT RU


Klinické studie Health Monitoru byly provedeny v nezávislé laboratoři v Japonsku. Měření byla provedena u tří typů pacientů: diabetes 1. typu po dobu přibližně 10 let, časná stádia diabetu 1. typu a podmíněně zdravých pacientů. Výsledky ukazují, že hladina acetonu v dechu, měřená Health Monitorem lineárně závisí na koncentraci glukózy v krvi u všech vyšetřovaných osob. PŘEČÍST VÍCE
S naši prací se můžete seznámit na této adrese:
TEPLO-EXPORT s.r.o.
Office: Babíčkova 1123/6, Olomouc, Czech Republic, 779 00,

+420775620329
support@healthmonitor.pro
©2018 Health Monitor
KONTAKTY
TEPLO-EXPORT s.r.o.

Office: Babíčkova 1123/6, Olomouc, Czech Republic, 779 00,

+420775620329
support@healthmonitor.pro