Scientificcoin is a sponsor of BlockShow Asia 2018, organized in an official partnership with Singapore University of Social Sciences.
We are pleased to invite you to the BlockShow, which will be held in SINGAPORE, ON NOVEMBER 27 - DECEMBER 1.
 
MÁTE-LI JAKÉKOLIV OTÁZKY
Práce Health Monitoru je založena na emisní spektroskopii ve viditelném rozsahu vlnových délek záření výboje. Použití ultra vysokého vakua nebo kryogenní teploty se nevyžaduje. Snímač je lhostejný k přítomnosti vodních par ve vydechovaném vzduchu a má vysokou spektrální selektivitu.

Health Monitor je elektrické příslušenství, které se používá se jmenovitým napětím stejnosměrného proudu 12 V (včetně). V případě selhání přístroje je napětí (za předpokladu, že je obvod poškozen) vynásobeno měřeným proudem (který má proudit obvodem s možným poškozením) nejvýše 15 voltů.

Monitor je konstruován z netoxických materiálů bez ionizačního záření. Zařízení je izolováno bez dopadu na životní prostředí, stejně jako na životně důležité činnosti jakéhokoliv organismu.

Využití zařízení ke zjištění výbušných a jedovatých materiálů je možné, jakmile dojde k vylepšení programu Health Monitor. V dnešní době je zařízení konstrukčně určeno k použití pro poměrně malý přívod vzduchu. Pokud jde o ostatní parametry, zařízení se hodí do všech druhů vzdušného prostředí díky výše uvedeným vlastnostem.
Přítomnost určitého množství plynů ve vydechovaném vzduchu je ukazatelem a neposkytuje úplnou náhradu za jakýkoli invazivní průzkum pod dohledem lékaře. Pokud je to nutné, je potřeba se obrátit na lékaře s výsledky lékařských testů.

Diagnóza hladiny cukru v krvi má zanedbatelnou nepřesnost, ačkoli se jeví jako přesnější indikátor oproti kapilární krvi.

Patent pro tento výrobek byl registrován v Ruské Federaci. «METODA MONITOROVÁN NÍZKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ACETONEM VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU A ZAŘÍZENÍ PRO JEJÍ VYKONÁVÁNÍ» RU 2597943 (C1) 2015-07-15

STÁHNOUT PATENT EN
STÁHNOUT PATENT RU


Klinické studie Health Monitoru byly provedeny v nezávislé laboratoři v Japonsku. Měření byla provedena u tří typů pacientů: diabetes 1. typu po dobu přibližně 10 let, časná stádia diabetu 1. typu a podmíněně zdravých pacientů. Výsledky ukazují, že hladina acetonu v dechu, měřená Health Monitorem lineárně závisí na koncentraci glukózy v krvi u všech vyšetřovaných osob. PŘEČÍST VÍCE
S naši prací se můžete seznámit na této adrese:
TEPLO-EXPORT s.r.o.
Office: Babíčkova 1123/6, Olomouc, Czech Republic, 779 00,

+420775620329
support@healthmonitor.pro
©2018 Health Monitor
KONTAKTY
TEPLO-EXPORT s.r.o.
Office: Babíčkova 1123/6, Olomouc, Czech Republic, 779 00,

+420775620329
support@healthmonitor.pro