MÁTE-LI JAKÉKOLIV OTÁZKY
Práce Health Monitoru je založena na emisní spektroskopii ve viditelném rozsahu vlnových délek záření výboje. Použití ultra vysokého vakua nebo kryogenní teploty se nevyžaduje. Snímač je lhostejný k přítomnosti vodních par ve vydechovaném vzduchu a má vysokou spektrální selektivitu.

Health Monitor je elektrické příslušenství, které se používá se jmenovitým napětím stejnosměrného proudu 12 V (včetně). V případě selhání přístroje je napětí (za předpokladu, že je obvod poškozen) vynásobeno měřeným proudem (který má proudit obvodem s možným poškozením) nejvýše 15 voltů.

Monitor je konstruován z netoxických materiálů bez ionizačního záření. Zařízení je izolováno bez dopadu na životní prostředí, stejně jako na životně důležité činnosti jakéhokoliv organismu.

Využití zařízení ke zjištění výbušných a jedovatých materiálů je možné, jakmile dojde k vylepšení programu Health Monitor. V dnešní době je zařízení konstrukčně určeno k použití pro poměrně malý přívod vzduchu. Pokud jde o ostatní parametry, zařízení se hodí do všech druhů vzdušného prostředí díky výše uvedeným vlastnostem.
Přítomnost určitého množství plynů ve vydechovaném vzduchu je ukazatelem a neposkytuje úplnou náhradu za jakýkoli invazivní průzkum pod dohledem lékaře. Pokud je to nutné, je potřeba se obrátit na lékaře s výsledky lékařských testů.

Diagnóza hladiny cukru v krvi má zanedbatelnou nepřesnost, ačkoli se jeví jako přesnější indikátor oproti kapilární krvi.

Patent pro tento výrobek byl registrován v Ruské Federaci. «METODA MONITOROVÁN NÍZKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ACETONEM VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU A ZAŘÍZENÍ PRO JEJÍ VYKONÁVÁNÍ» RU 2597943 (C1) 2015-07-15

STÁHNOUT PATENT EN
STÁHNOUT PATENT RU


Klinické studie Health Monitoru byly provedeny v nezávislé laboratoři v Japonsku. Měření byla provedena u tří typů pacientů: diabetes 1. typu po dobu přibližně 10 let, časná stádia diabetu 1. typu a podmíněně zdravých pacientů. Výsledky ukazují, že hladina acetonu v dechu, měřená Health Monitorem lineárně závisí na koncentraci glukózy v krvi u všech vyšetřovaných osob. PŘEČÍST VÍCE
S naši prací se můžete seznámit na této adrese:
TEPLO-EXPORT s.r.o.
Office: Česko, Babíčkova 1123/6,
779 00 Olomouc

+420228885577
support@healthmonitor.pro
©2018 Health Monitor
KONTAKTY
TEPLO-EXPORT s.r.o.

Kancelář: Česko, Babíčkova 1123/6,
779 00 Olomouc

+420775620329
sales@healthmonitor.pro